VU möte

Torsdag den 13 april kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland VU-möte via Zoom. Inbjudan och länk kommer senare.

Styrelsemöte

Onsdag den 26 april kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland styrelsemöte. Mötet kommer att hållas digitalt eller fysiskt. Inbjudan och ev. länk kommer senare.

VU möte

Torsdag den 11 maj kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland VU-möte via Zoom. Inbjudan och länk kommer senare.

Styrelsemöte

Onsdag den 17 maj kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland styrelsemöte. Mötet kommer att hållas digitalt eller fysiskt. Inbjudan och ev. länk kommer senare.

VU möte

Onsdag den 7 juni kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland VU-möte via Zoom. Inbjudan och länk kommer senare.

Styrelsemöte

Torsdag den 15 juni kl. 17.00 håller Reumatikerdistriktet Värmland styrelsemöte med sommaravslutning. Mötet kommer att hållas digitalt eller fysiskt. Inbjudan och ev. länk kommer senare.