Mötesplan 2024 – Värmland

Mötesplan 2024

Mötesplan Reumatikerdistriktet Värmland 2024

VU kl 17.00 via Zoom
11 januari
8 februari
6 Mars
11 april
7 maj
5 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
27 november

Styrelsemöte kl 17.00 via Zoom eller fysiskt
18 januari
15 februari
16 mars Repskap i Charlottenberg
16 mars Konstituerande möte
16 mars Styrelsemöte
18 april
16 maj
13 juni Sommaravslutning
22 augusti
19 september
15 oktober
14 november
4 december julavslutning

Distriktsordförandeträff 2024 (digital)
Ordförandeträff Reumatikerdistriktet Värmland 2024
Planeringsdag 2024 (hösten)