Styrelsemöte och sommaravslutning – Värmland

Styrelsemöte och sommaravslutning

Styrelsen för Reumatikerdistriktet Värmland har nu haft ett sista styrelsemöte innan sommaruppehållet.
Den 13 juni samlades styrelsen i Funktionsrätts lokaler, på Södra Kyrkogatan 11.
Mötet avslutades med att äta en lättare men god buffé tillsammans.